ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

Η εταιρεία «BENETH ABEET» (εφεξής «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ – ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» (εφεξής «διαγωνισμός») που θα υλοποιηθεί από την εταιρία «PRODIGI OE» για λογαριασμό της πρώτης σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Αθηνών κα Λήδα Λάβδα και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στο δικτυακό τόπο www.fournosveneti-diagonismos.gr.

Περιγραφή του διαγωνισμού

Στην ενέργεια συμμετέχουν όλα τα καταστήματα του δικτύου της Διοργανώτριας (διευθύνσεις καταστημάτων και στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bit.ly/fournoiveneti).

Με κάθε αγορά ανεξαρτήτως αξίας, Προϊόντων ψωμιού, μπαγκέτας, ψωμιού για sandwich, ή κουβέρ όπως ειδικά και αποκλειστικά αναφέρονται αναλυτικά στο τέλος των Όρων & Προϋποθέσεων του διαγωνισμού (εφεξής «Προϊόντα διαγωνισμού») από οποιοδήποτε κατάστημα της Διοργανώτριας εκτός από καταστήματα που λειτουργούν σε κλειστές αγορές (κυλικεία) ο αγοραστής θα έχει το δικαίωμα να λαμβάνει ένα κουπόνι συμμετοχής το οποίο περιέχει -καλυμμένο- έναν μοναδικό κωδικό συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ο συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει τον κωδικό στην ιστοσελίδα www.fournosveneti-diagonismos.gr, μαζί με τα στοιχεία του, για να μπει στη μηνιαία κλήρωση για ένα ταξίδι σε κάποιον προορισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

 

Διάρκεια διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από 10/5/2016 έως 31/12/2016 και ώρα 23:59 με μηνιαίες αυτοτελείς κληρώσεις.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να μεταθέσει, να παρατείνει ή να ανακαλέσει την περίοδο ισχύος του παρόντος διαγωνισμού, ή να ματαιώσει εξ ολοκλήρου το διαγωνισμό κατά την κρίση της, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και χωρίς την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο. Για οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων συμμετοχής, των επάθλων, ή των ημερομηνιών έναρξης/λήξης, αλλά και όλων των παραπάνω, οι ισχύοντες αναθεωρημένοι όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα του διαγωνισμού www.fournosveneti-diagonismos.gr.

Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο, στοιχεία της οποίας αναγράφονται στο τέλος της παρούσας.

Κατά συνέπεια, μετά τη λήξη του διαγωνισμού, όπως ορίζεται παραπάνω, όλα τα κουπόνια συμμετοχής θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, δεν δίνουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό που έχει λήξει, ούτε δεσμεύουν τη διοργανώτρια. Ρητά αναφέρεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν διεκδικούν απολύτως καμία απαίτηση επάθλου, αποζημιώσεως ή οποιασδήποτε απαίτησης από τη διοργανώτρια ή συνεργαζόμενη εταιρία ή φυσικό πρόσωπο.

Μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης του διαγωνισμού δεν θα γίνονται δεκτές νέες καταχωρήσεις. Οποιαδήποτε συμμετοχή μετά την παρέλευση του παραπάνω χρόνου θεωρείται άκυρη και δεν μπορεί να αξιώσει κάποιο από τα παρελθόντα, τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

 

Μηνιαίες Κληρώσεις

Οι κωδικοί συμμετοχής κάθε μήνα θα συμμετέχουν στη μηνιαία κλήρωση και δεν θα μεταφέρονται στον επόμενο.

Κάθε συμμετέχον μπορεί να έχει πολλαπλές συμμετοχές μέσα στον ίδιο μήνα εφόσον η κάθε συμμετοχή πληροί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεκτές θα γίνονται οι συμμετοχές με τους κωδικούς που έχουν εισαχθεί έγκυρα, μέχρι την τελευταία ημερολογιακή ημέρα έκαστου μήνα και ώρα 23:59.

Οι κωδικοί συμμετοχής που θα εισάγονται μετά τις 23:59 της τελευταίας ημέρας του μήνα, μεταφέρονται αυτόματα και χωρίς ειδοποίηση στην κλήρωση του επόμενου μήνα, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά οι συμμετοχές θεωρούνται άκυρες και δεν μπορούν να αξιώσουν κάποιο από τα παρελθόντα, τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό αποκλείονται πρόσωπα που απασχολούνται από την διοργανώτρια, τις επιχειρήσεις των δικαιοδόχων, την proDigi OE, σύζυγοι και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) και δεύτερου (Β΄) βαθμού καθώς και το προσωπικό των καταστημάτων ΒΕΝΕΤΗ (εταιρικά και δικαιόχρησης) και συγγενείς τους έως πρώτου (Α΄) βαθμού.

Δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου έχουν μόνο όσοι συμμετέχοντες έχουν παραλάβει το κουπόνι συμμετοχής στο διαγωνισμό με την αγορά ψωμιού και εν γένει Προϊόντων του διαγωνισμού από τα ταμεία του καταστήματος και έχουν καταχωρίσει πλήρως και ορθά τα αληθή προσωπικά τους στοιχεία όπως αυτά ζητούνται και καταχωρούνται στη φόρμα συμμετοχής της ιστοσελίδας www.fournosveneti-diagonismos.gr .

 

Τρόπος & Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η αγορά ψωμιού ή άλλων Προϊόντων του διαγωνισμού από τα καταστήματα ΒΕΝΕΤΗ (http://bit.ly/fournoiveneti). Οι κωδικοί όλων των προϊόντων που μετέχουν στο διαγωνισμό αναφέρονται στο τέλος των Όρων του παρόντος. Η απαρίθμηση των προϊόντων είναι αποκλειστική.

Βήμα 1.

Με κάθε αγορά ψωμιού ή άλλων Προϊόντων του διαγωνισμού ο αγοραστής θα μπορεί να παραλαμβάνει από το ταμείο του καταστήματος, ένα (1) κουπόνι συμμετοχής ανεξαρτήτως ύψους ποσού αγοράς.

Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει ουδεμία αποζημίωση σε περιπτώσεις έλλειψης/μη διαθεσιμότητας, ή κακής κατάστασης/φθοράς των κουπονιών συμμετοχής. Ωστόσο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα κουπόνια συμμετοχής να είναι διαθέσιμα σε όλες τις ημέρες, ώρες και σημεία πώλησης ψωμιού.

Βήμα 2.

Μετά από την παραλαβή του κουπονιού, ο αγοραστής θα πρέπει να κρατήσει το κουπόνι συμμετοχής, να αποκαλύψει τον κωδικό ξύνοντας την καλυμμένη επιφάνεια του κουπονιού και να τον εισάγει, μαζί με τα στοιχεία του, στο σχετικό πεδίο στην ιστοσελίδα www.fournosveneti-diagonismos.gr .

Έγκυρες είναι μόνο οι συμμετοχές των κωδικών αριθμών που έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα www.fournosveneti-diagonismos.gr και έχουν λάβει το μήνυμα («H συμμετοχή σας ήταν επιτυχής!») μετά την πλήρη συμπλήρωση των πεδίων στη σχετική φόρμα. Η εισαγωγή του κωδικού και των προσωπικών στοιχείων του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου. Η διοργανώτρια δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται να καταβάλλει ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση που η διαδικασία καταχώρισης δεν πραγματοποιηθεί ή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς για τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Κάθε κωδικός που βρίσκεται στα κουπόνια συμμετοχής είναι μοναδικός.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετοχών ανά φυσικό πρόσωπο.

Η αντιστοίχιση του κάθε μοναδικού κωδικού που υπάρχει στο κουπόνι συμμετοχής με τα προσωπικά στοιχεία του συμμετέχοντα, γίνεται μόνον μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα www.fournosveneti-diagonismos.gr γι΄ αυτό και η πιστοποίηση των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παράδοση του επάθλου στον νικητή.

Οι έχοντες κουπόνι συμμετοχής με κωδικό που δεν έχει καταχωριστεί, ή δεν έχει καταχωριστεί στον προβλεπόμενο χρόνο -σύμφωνα με τους παρόντες όρους διαγωνισμού- στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού από τους συμμετέχοντες, δεν μπορούν να αξιώσουν κάποιο από τα παρελθόντα, τα τρέχοντα ή μελλοντικά έπαθλα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει συμμετοχή, στην οποία έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει υπόνοια τεχνικής παρέμβασης- κακόβουλης ενέργειας.

 

Δώρα / Έπαθλα

Τα έπαθλα είναι όσα και οι μηνιαίες κληρώσεις (1 νικητής για κάθε κλήρωση).

Κάθε έπαθλο περιλαμβάνει ένα (1) ταξίδι στην Ελλάδα ή το εξωτερικό για δύο (2) άτομα περιλαμβανομένων εισιτηρίων και διαμονής σε προορισμό που θα ανακοινώνεται, μαζί με όλες τις λεπτομέρειες του ταξιδιού στο www.fournosveneti-diagonismos.gr.

Τα έπαθλα περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων, επίναυλους καυσίμων, δημοτικούς φόρους ξενοδοχείων.

Σχετικά με τις εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρου κά, το κόστος περιλαμβάνεται εφόσον περιγράφεται στο πρόγραμμα του εκάστοτε ταξιδιού.

Τα ταξίδια είναι ομαδικά.

Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχτεί και να συναινέσει εγγράφως στους αναλυτικούς όρους του ταξιδιωτικού πρακτορείου που θα διοργανώσει το ταξίδι και θα αποδώσει το έπαθλο.

Ο νικητής έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει το ταξίδι εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματός του, βάσει των ημερομηνιών που περιγράφονται στους παρόντες όρους.

Το έπαθλο είναι προσωποπαγές, δεν μεταβιβάζεται, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή άλλο αντάλλαγμα.

 

Κληρώσεις / Ανάδειξη Νικητών

Η ανάδειξη των νικητών θα γίνεται με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της proDigi (Θερμοπυλών 21Α, ΤΚ152 35 Βριλήσσια, Αθήνα) παρουσία συμβολαιογράφου.

Από την κλήρωση θα προκύπτει ένας τυχερός για το ταξίδι του μήνα καθώς και ένας αναπληρωματικός.

 

Ανακοίνωση & Ενημέρωση Νικητών

Οι ανακοινώσεις των Νικητών των μηνιαίων κληρώσεων θα γίνονται στο http://fournosveneti-diagonismos.gr/nikites/ και όπου αλλού κριθεί θεμιτό από τη διοργανώτρια.

Οι ημερομηνίες ανακοίνωσης των νικητών των μηνιαίων κληρώσεων είναι οι ακόλουθες:

 • Ανακοίνωση Νικητή Μάϊου: Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Ιουνίου: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Ιουλίου: Τρίτη 2 Αυγούστου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Αυγούστου: Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Σεπτεμβρίου: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Οκτωβρίου: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Νοεμβρίου: Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016
 • Ανακοίνωση Νικητή Δεκεμβρίου: Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017

Οι  νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά ή/και μέσω e-mail στα στοιχεία που θα συμπληρώσουν στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού.

Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί εφικτή στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από το νικητή, ή ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο ή ο νικητής δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου απόλλυται εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την πρώτη ημερομηνία ανακοίνωσης του ονόματος του νικητή και μεταβιβάζεται στον αναπληρωματικό νικητή που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση του αντίστοιχου μηνιαίου διαγωνισμού.

Ομοίως, το δικαίωμα διεκδίκησης του επάθλου από τον αναπληρωματικό, απόλλυται οριστικά εντός 15 ημερολογιακών ημερών την ημερομηνία της πρώτης επικοινωνίας μαζί του.

 

Παράδοση δώρων

Οι νικητές θα πρέπει να μεταβούν, με δικά τους έξοδα, στα γραφεία της εταιρίας ΒΕΝΕΤΗΣ (Aγ. Παρασκευής 9, 14123 Λυκόβρυση, τηλ. 210 2896400) για την παραλαβή βεβαίωσης του επάθλου που θα παραλάβουν από το ταξιδιωτικό πρακτορείο.

H παράδοση του δώρου μπορεί να ακυρωθεί αυτόματα κατά την απόλυτη βούληση της διοργανώτριας στις περιπτώσεις που

 • οποιοδήποτε από τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν από τον νικητή της κλήρωσης είναι ψευδές
 • ο νικητής της κλήρωσης δεν προσκομίσει τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα που θα του ζητηθούν για την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο)
 • δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου που ορίζεται στους παρόντες όρους
 • δεν επιθυμεί να αποδεχθεί πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις του δώρου ή οποιονδήποτε από τους όρους του παρόντος τους οποίους έχει ήδη αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ως προϋπόθεση της συμμετοχής στο διαγωνισμό

Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του ή για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβει αυτό εγκαίρως, χάνει το σχετικό δικαίωμά του.

 

Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων για τη διεκδίκηση του επάθλου

Οι συμμετέχων στον διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στο διαγωνισμό.

Ελλιπή, μη ορθά ή αναληθή στοιχεία του συμμετέχοντα καθώς και κακόβουλη χρήση των μέσων συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορεί να αποτελέσουν αιτία αποκλεισμού, κατά απόλυτο δικαίωμα και κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, ή ακόμη και ανάκλησης επάθλου εφόσον αυτό έχει δοθεί.

Οι νικητές θα κληθούν, κατά την αποκλειστική βούληση της διοργανώτριας, να παρέχουν κάποια προφορική δήλωση, να συμμετάσχουν σε φωτογράφηση, ή βιντεοσκόπηση για λόγους δημοσιότητας κατά την παραλαβή του δώρου τους και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη απαίτηση.

Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει τα ονόματα των νικητών και φωτογραφικό ή βίντεο υλικό στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, την ιστοσελίδα της, την επίσημη σελίδα της στο facebook ή κάθε άλλο Μέσο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε κάθε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό Μέσο (τηλεόραση, ραδιόφωνο, Τύπος, ιστοσελίδες).

Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, e-mail) εισάγονται αυτόματα σε βάση δεδομένων και επεξεργάζονται για τις ανάγκες υλοποίησης και δημοσιότητας του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των δεδομένων τους και την τήρηση αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Επίσης, αποτελεί συναίνεση στην εγγραφή του συμμετέχοντα σε λίστα παραλαβής ηλεκτρονικών, μηνιαίων ενημερώσεων (newsletter) που θα διαχειρίζονται αποκλειστικά από τη διοργανώτρια εταιρία ή τρίτους συνεργάτες για λογαριασμό της ίδιας. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό την προώθηση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους και μπορούν να το διατυπώσουν στη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας του διαγωνισμού. Το προαναφερθέν αίτημα διαγραφής των στοιχείων του συμμετέχοντα ή/και νικητή προ της ημερομηνίας κλήρωσης που αντιστοιχεί στη συμμετοχή του, ή η άρνηση της δημοσιοποίησης των στοιχείων του νικητή συνεπάγονται αυτόματα αποκλεισμό της συμμετοχής και απώλεια κάθε δικαιώματος διεκδίκησης του επάθλου.

 

Αποδοχή Όρων

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρίας.

Οι παρόντες όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη συμβολαιογράφο Αθηνών Λήδα Λάβδα, Ζωοδόχου Πηγής 12-14, Αθήνα.

Επίσης είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.fournosveneti-diagonismos.gr

 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 

ΚΟΥΒΕΡ – ΑΡΤΟΣΚ/ΤΑ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΒΙΕΝΝΗΣ ΓΙΑ BURGER
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΓΙΑ BURGER
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΓΙΑ BURGER
 • ΧΑΡΑΚΩΤΟ
 • BRETAGNE ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • BRETAGNE ΣΟΥΣΑΜΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ ΒΙΕΝΝΗΣ
 • ΚΟΥΒΕΡ ΣΙΚΑΛΗΣ
 • ΚΟΥΒΕΡ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΚΟΥΒΕΡ PAVE ΣΟΥΣΑΜΙ
 • ΚΟΥΒΕΡ PAVE
 • ΚΟΥΒΕΡ ΒΙΕΝΝΗΣ
 • ΦΡΑΤΖΕΣΙΝΟ ΜΑΥΡΟ
 • ΦΡΑΤΖΕΣΙΝΟ ΑΣΠΡΟ
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΑΣΠΡΟ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • ΟΛΙΚΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ
 • ΣΙΚΑΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ
 • ΞΙΝΑ ΨΩΜΑΚΙΑ
 • ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΨΩΜΑΚΙ
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΣΙΚΑΛΗΣ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΤΟΣ

 • FOCACCIA
 • ΨΩΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
 • ΨΩΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΨΩΜΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΙΚΑΛΗΣ
 • ΣΙΣΙΛΙΑΝΙΚΟ ΨΩΜΙ
 • ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
 • ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
 • ΨΩΜΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ
 • ΠΡΟΖΥΜΕΝΙΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
 • ΕΠΤΑΖΥΜΟ ΓΛΥΚΑΝΙΣΟΥ
 • ΚΑΡΒΕΛΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕ ΠΙΤΟΥΡΟ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΚΑΡΒΕΛΙ ΡΩΜΙΟΥ
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ
 • ΖΥΜΩΤΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
 • ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΟΡΜΑΣ
 • ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΣΙΚΑΛΕΩΣ
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΓΑΛΟ
 • ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
 • ΦΟΡΜΑ ΒΙΕΝΝΗΣ
 • ΨΩΜΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ
 • PAVE ΛΕΥΚΟ
 • PAVE ΣΙΚΑΛΗΣ
 • ΠΕΤΑΛΟ ΣΟΥΣΑΜΙ
 • COURON ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
 • ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
 • ΚΑΡΒΕΛΙ ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΥ
 • ΨΩΜΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
 • ΚΡΙΘΑΡΕΝΙΟ ΨΩΜΙ

 

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΟΥΣΑΜΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ EPIS ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΚΑΛΗΣ ΠΟΛΥΣΠΟΡΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΙΚΑΛΕΩΣ ΜΕ ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ

ΚΟΥΒΕΡ

 • ΜΠΟΜΠΟΤΑΚΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 80ΓΡ
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 80ΓΡ
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΒΡΩΜΗΣ . 80ΓΡ
 • ΚΟΥΒΕΡ ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 50ΓΡ.
 • ΚΟΥΒΕΡ ΣΙΣΙΛΙΑΝΙΚΟ 50ΓΡ.
 • ΚΟΥΒΕΡ ΜΠΟΜΠΟΤΑΚΙ ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 50ΓΡ.
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ 150ΓΡ.
 • ΣΙΣΙΛΙΑΝΙΚΟ 150ΓΡ.
 • ΜΙΝΙ ΜΠΡΙΟΣ
 • ΜΠΡΙΟΣ

 

ΨΩΜΙΑ

 • ΕΛΑΙΟΨΩΜΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
 • ΤΥΡΟΨΩΜΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
 • ΜΑΥΡΟ ΠΡΟ-ΚΟΡΝ
 • ΜΑΝΑΣ
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΥΡΟ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΚΙ ΜΑΝΗΣ
 • ΜΠΟΜΠΟΤΑ
 • ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
 • ΠΕΤΡΟΜΥΛΟΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΦΟΛΒΕΝ ΜΠΡΟΤ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΑΝΑΛΑΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΡΒΕΛΙ
 • ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟ
 • ΑΘΛΗΤΩΝ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΑΡΤΟΣΚ/ΜΑ ΧΑΜ. ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ
 • KORNSTEIKBROT
 • ΩΜΕΓΑ 3
 • ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΚΑΡΒΕΛΙ ΕΞΟΧΗΣ.
 • ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΣΟΥΣΑΜΙ
 • ΟΡΕΙΝΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
 • ΣΚΟΥΝΤ
 • ΠΕΝΤΑΔΑ ΠΙΝΔΟΥ
 • ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΚΑΡΥΔΟΨΩΜΟ ΚΑΡΒΕΛΙ
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΞΑΝΘΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΦΡΑΤΖΟΛΑ
 • ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟ
 • ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ
 • ΚΑΡΒΕΛΑΚΙ ΖΕΑΣ (ΜΕ ΑΛΕΥΡΙ ΑΠΟ ΔΙΚΟΚΚΟ ΣΙΤΑΡΙ)
 • ΒΕΝΕΤΙΚΟ

 

ΕΠΟΧΙΑΚΑ

 • ΑΡΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΧΝΗ)ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΕΓΑΛΟ
 • ΠΡΟΣΦΟΡΟ ΜΙΚΡΟ

 

ΚΟΜΜΕΝΟΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΡΤΟΣ

 • ΜΠΟΜΠΑ ΜΠΡΙΟΣ
 • ΤΟΣΤ ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΥΚΟ
 • ΤΟΣΤ ΜΙΚΡΟ ΛΕΥΚΟ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΟΜΜΕΝΟ
 • ΚΑΡΥΔΟΨΩΜΟ ΚΑΡΒΕΛΙ ΚΟΜΜΕΝΟ
 • ΠΟΛΥΣΠΟΡΟ ΜΑΥΡΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΜΜΕΝΟ
 • ΤΟΣΤ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟ
 • ΦΟΛΒΕΝ ΜΠΡΟΤ ΦΡΑΤΖΟΛΑ ΚΟΜΜΕΝΟ
 • ΜΠΟΜΠΑ ΜΠΡΙΟΣ ΛΕΥΚΗ.
 • ΜΠΟΜΠΑ ΟΛΙΚΗΣ
 • ΜΠΟΜΠΑ ΟΛΙΚΗΣ
 • KEIMLINGBROT ΣΥΣΚ.

 

ΦΡΕΣΚΕΣ ΠΙΤΕΣ

 • ΑΡΑΒΙΚΗ ΠΙΤΑ 27 εκ 500GR
 • ΠΙΤΕΣ ΒΕΝΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΣΥΣΚ. 780ΓΡ.

 

ΚΟΥΒΕΡ

 • ΜΠΕΙΓΚΕΛΣ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ
 • ΖΑΠΑΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΙΝΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 • ΜΠΡΕΤΣΕΛ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ
 • ΚΡΟΥΑΣΑΝ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

 

ΜΠΑΓΚΕΤΕΣ

 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΓΑΛΛΙΚΗ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΣΙΚΑΛΗΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΚΑΜΠΑΓΙΟΥ
 • ΜΠΑΓΚΕΤΑ ΒΙΕΝΝΗΣ

 

ΕΠΟΧΙΑΚΑ

 • ΛΑΓΑΝΑ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ
 • ΛΑΓΑΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • ΛΑΓΑΝΑ ΒΑΥΒΑΡΙΑΣ
 • ΛΑΓΑΝΑ ΕΛΙΑΣ – ΚΡΕΜΜΥΔΙ
 • ΛΑΓΑΝΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ- ΝΤΟΜΑΤΑΣ
 • ΛΑΓΑΝΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ